Niçin Yeni Bir Dergi -İlk Giriş Yazısı

edebiyatKum dergisinin yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü `Yaratıcı Yazarlık Atölyesi`nin geri dönüşümleri böyle bir dergiyi projelendirmemizde etkin rol oynadı Bu süre içerisinde atölyemizin öğrencileriyle sürdürdüğü tartışmaların sonucunda; atölyenin bir pratiği de sayılabilecek derginin gündeme gelmesi olağan bir seyir olarak yorumlanmalı.

Kum Dergisi “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” nin sürdürümcülerinden olan Handan Gökçek, Kevser Ruhi, Müyesser Güner, Bahar Selekler, Mine Hoşcan Bilge, Fevziye Alper, Fulya Bayraktar, Neriman Ağaoğlu, Tümay Çobanoğlu, Melis Uygur, İpek Arıkan, Yonca Yaşar gibi genç yetenekler edebiyat dünyasında kendilerine yer buldular. Bu gelişim hem dikkat çekicidir hem de önemsenmelidir.

Böyle bir gelişimin sonucu olan “Lacivert Öykü Şiir Dergisi” nin kurucu üyelerinin tamamı atölye-mizdendir. Bu dergi , sahibi, kurucusu, hocası ve öğrencisiyle bir dayanışma, örgütlenme, birlikte iş yapabilme, göstergesi olarak da yorumlanabilir. Parçalanma, bölünme ve yutulma çağında, birlikteliklere yapılacak önemli bir vurgudur Lacivert. Kum dergisinin kardeş desteğine, Ahmet Telli, Hasan Ali Toptaş, Cemil kavukçu, Salih Bolat, Mahmut Temizyürek, Hüseyin Atabaş, Nizamettin Uğur, Aydın Şimşek hocalarımızın atölye çalışmalarındaki paylaşımlarına ve bize verdikleri emeklere;yol alımımızda Lacivert’e yazılarıyla, şiirleriyle, eleştiri ve önerileriyle katılacak tüm yazın insanlarına ve dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

Lacivert yeni bir soluktur. Öykü ve şiir alanında yeni düşüncelere ve tartışmalara zemin olmak gibi bir amacı vardır. Her türlü deneyselliğe (tutuculuğa, biat etmeye olan itiraz larımızı saklı tutarak) açıktır. Genç yazıncıların ustalarla buluşacakları bir mekandır Lacivert. İsmini derinlik ve yalınlık özleminden alan Lacivert Öykü Şiir Dergisi, kendini aşağıdaki ilkelerle tanımlayarak edebiyat dünyasındaki çabalarına işaret eder.

-“Aslolan edebiyattır” anlayışı içinde, estetik kaygıyı ön planda tutarak, güncel ve bireysel olandan kopmadan, evrensel ve toplumsal olanla ilişkiye girmeyi önceliyoruz. Lacivert öykü şiir dergi’si varlık nedenini, ayaklarını dünyaya basarak ve onun sorunlarına insancıl içeriklerle yaklaşarak tanımlar.Bu insancıl içerikler ise, özgürce yaşanabilecek bir dünya için, değiştiri lip dönüştürülmesi gereken dünyanın çelişkilerine işaret etmektir. Özgünlük, dergimizin temel perspektifini açımlayacak önceliğimizdir. Bu nedenle yeni ve alışılmamış olana açığız ve önyargımız yoktur.

-Yeni yazarlara tel örgüler ören dergilerden olmamak için, sadece kendi çevresine açık ve ekseninde dönüp dolaşan tutuculuğa düşmemek için, yeni seslerin ve genç yazıncıların mekanı olma iddiasındadır Lacivert. Öncelikli ilkemiz, ürünün bir nitelik sorunu olduğudur. Şiir ve öykü gibi son derece dinamik ürünlerin, yoğunlukla dergiye akacağı düşünülürse büyük bir söz kirlenmesiyle karşı karşıya olacağımız da kolaylıkla anlaşılacaktır. Bu nedenle sayısal çoğunluğun baskısını karşılayabilecek tek ölçümüz, ürünlerdeki düzey olacaktır. Bu tutumumuz elbette ki anlayışla karşılanacaktır.

-Estetik kaygı gütmeyen dergilerden olmamak için, Lacivert kendine etik ilkeler koymuştur. Bu nedenle edebiyat dünyasında görülen ahbaplık ilişkilerinin ve yazının kendisine yabancılaşması tehlikesini içeren ilişkilerin dışında durarak, sanatın öncelikle bir estetik sorun olduğunu biliyoruz. Bunu oluşturmanın temel prensibinin ise etik tutumlardan geçtiğine açık bir vurgu yapıyoruz. Hiçbir kuruma özel anlamda uzak ya da yakın değiliz. Kapımız edebiyattan yana olanlarla açılıp kapanacaktır.
-Lacivert öykü şiir dergisi uzun soluklu olabilmek için gerekli altyapı çalışmalarını yapmıştır. Yine de, dergi dergiyi çıkartanlardan çok onu yaşatanlarındır. Bu nedenle okurlarımızın duyarlılığı derginin yaşaması açısından önemlidir.

Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle. –

Sosyal medyada paylaşın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir